Gruppcoaching

Vägen till medvetna val – upptäck styrkan med coaching tillsammans med andra

Är du redo för förändring och att göra medvetna val? Utifrån dina behov och din potential sätter du egna utvecklingsmål samtidigt som du får ta del av andras erfarenheter och infallsvinklar. Det här upplägget av coaching sker både i grupp och enskilt, utmanar dig till nya insikter och hjälper dig att komma fram till vad du vill och hur du tar dig mot dina mål och drömmar.

Mål

Kursens mål är att bli medveten om dina drivkrafter, styrkor och drömmar, komma till insikt om hur du vill att din livssituation ska se ut samt sätta mål för vad du vill göra framåt.

Innehåll & upplägg

  • Hur din livssituation ser ut och hur du vill att den ska se ut
  • Vad du lägger din tid på och vad du drömmer om att göra
  • Hur du beskriver dig själv och hur andra upplever dig
  • Vad du är bra på och vad du gillar att göra
  • Dina framtidsmål och hur du tar dig dit du vill

Vi hörs online för gruppcoaching vid 6 tillfällen. Det innebär 6 timmar fullmatade med coaching och gemensamma reflektioner. Vid varje tillfälle ges övningar att genomföra på egen hand till nästa gruppsamtal. Därtill erbjuds 2 individuella coachsamtal utifrån egna behov. Gruppstorlek max 6 personer.

Var & när?

  • Online: länk till gruppen delas ut inför kursstart
  • 6 tillfällen för gruppcoaching: 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 8 november, 29 november
  • Tid för gruppcoaching: söndagar kl. 16.00-17.00
  • 2 tillfällen för individuell coaching: bokas in efter behov under kursens gång

Pris & villkor

Kostnad för privatperson är 4.500 kr inkl. moms, för företag 4.500 kr exkl. moms. Fakturering sker inför kursstart. Vid avbokning 3 veckor före kursstart faktureras 50%, vid avbokning 1 vecka eller senare före kursstart faktureras 100%. Maxantal är 6 deltagare. 

Varmt välkommen med din anmälan!

För frågor och anmälan,  välkommen att kontakta: anna@livsprio.com, 072 – 44 88 067. 

Anna Silbo

Anna Silbo
072 – 44 88 067
anna@livsprio.com
Järfälla Stockholm