fbpx

Organisationsutveckling

teamutveckling - ledarutveckling

Framgångsrika organisationer – vad har de gemensamt?

De har alla en tydlig riktning, väl fungerande strukturer och en kultur som tillåter människor att utvecklas och må bra. De förstår vikten av att skapa förutsättningar för lärande, att bygga på individuella styrkor samt att möjliggöra för team att leda sig själva mot uppsatta mål.

De är välmående.

Intresserade av hur ni kan åstadkomma välmående, hållbara och lönsamma resultat? Läs nedan för några exempel på vad jag kan hjälpa er med. Välkomna höra av er så berättar jag mer!  Kontakta mig 

organisationskonsult - medarbetarskap - ledarskap

Stöd för er organisation

Här är några exempel på vad jag kan hjälpa er organisation med. Jag vill betona att jag utgår från era behov och vad som passar just hos er. Det kan handla om workshops, facilitering, projektledning, ledarutveckling eller att ta fram kursupplägg. Ni vet bäst era behov – jag hjälper er att hitta lösningen.

 • Hälsoinriktat arbete – hur vi bygger för välmående
 • Hur vi skapar tillit och arbetsglädje i organisationen
 • Hur vi möjliggör för medarbetarskap
 • Ledarskap och självledarskap
 • Förändring och hållbara beteenden

För inspiration till fler skräddarsydda upplägg:  Mer om kurser

Konflikthantering

​Jag erbjuder samtalsstöd vid konflikthantering för personer och grupper som fastnat. Kontakta mig för upplägg

teamutveckling - grupputveckling - IMGD

 Bild: Grupputvecklingens fyra faser

Ledningsgrupps- och teamutveckling

Här följer några exempel på vad jag hjälpt andra team och ledningsgrupper med. Som jag redan nämnt, så utgår jag alltid från era behov och vad som passar just hos er. Ni vet bäst era behov – jag hjälper er att hitta lösningen.

 • Lägga grunden för ett bra samarbetsklimat
 • Hur vi når nästa nivå och blir effektivare som team
 • Delat ansvar för leverans och resultat
 • Hur vi kan vara förebilder och leva lärande
 • Vision, värderingar och mål – vägen till resultat

Bra att veta

Jag är certifierad i flera mätinstrument kring människors beteenden och utveckling. Bland andra GDQ, Group Development Questionnaire (Wheelan), se bild grupputvecklingens fyra faser. Även IDI, Interpersonal Dynamics Inventory (Zackrison & Larsson), för ökad förståelse av beteenden och samspel, se www.idi.se.

IDI Järfälla

Tips

Tre effektiva och framgångsrika metoder för grupper och team som vill utvecklas:

 1. Ställ frågor – och lyssna på svaren
 2. Ge varandra feedback
 3. Dela lärande och reflektera tillsammans
chefscoaching - karriärcoach - livscoach

För dig som individ

Alla kan ibland vara i behov av ett professionellt bollplank. Vare sig du är medarbetare, ledare eller chef kan det vara skönt med någon utomstående som lyssnar och ger stöd. Karriärcoaching, livscoaching och chefscoaching är exempel på vad jag kan hjälpa dig med som professionell samtalspartner. Jag kan även hjälpa dig med konkreta övningar för stresshantering och friskhantering. Hör gärna av dig för ett första förutsättningslöst möte.

Du som vill veta mer

Nyfiken på att veta mer om coaching? Mer om coaching  

Välkommen att anmäla dig till en kurs för egen utveckling och välmående! Mer om kurser

Anna Silbo

Anna Silbo
072 – 44 88 067
anna@livsprio.com
Järfälla Stockholm